Welkom op de site van Buro Jongedijk. Bent u opzoek naar de juiste advisering/begeleiding op het gebied van Brandveiligheid? Dan bent u bij ons op het juiste adres. Wij helpen u graag bij het adviseren en/of toetsen van bijvoorbeeld uw aanvraag Omgevingsvergunning. Of staat u op het punt een bedrijfspand aan te kopen, dan kunnen wij een technische toets uitvoeren op het gebied van brandveiligheid zodat u weet wat u koopt.
Maar daarnaast kunnen wij ook tekenwerkzaamheden verzorgen op diverse gebieden, bijvoorbeeld ontruimingsplattegronden maar ook verbouwingsplannen van uw woning en/of bedrijf.

Wat kunnen wij o.a. voor u betekenen:

-  beoordelen en adviseren van bouwplannen;
-  second opinion;
-  het opstellen van ontruimingsplannen conform de NEN 8112:2010
-  aanvragen van een Omgevingsvergunning;
-  het verzorgen van tekenwerkzaamheden middels Autocad.


Wat is de omgevingsvergunning?
De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor de deelaspecten: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning kan nodig zijn voor u als burger of bedrijf als u op een bepaalde plek iets wilt gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken.

De omgevingsvergunning moet leiden tot:
• minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers
• betere dienstverlening door de overheid aan bedrijven en burgers
• kortere procedures
• geen tegenstrijdige voorschriften

Daarom zijn per 1 oktober 2010 ca. 25 verschillende soorten vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten in elkaar gevoegd tot één omgevingsvergunning.

Vergunningsvrij: algemene regels
Een aantal activiteiten mogen zonder omgevingsvergunning (vergunningsvrij) worden uitgevoerd. Op deze activiteiten zijn rechtstreeks werkende algemene regels en voorschriften van toepassing. De activiteiten waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, worden geregeld in het Besluit omgevingsrecht.

De omgevingsvergunning voor bedrijven
U als bedrijf kunt de omgevingsvergunning (van bouwvergunning, milieuvergunning of gebruiksvergunning) via één digitaal loket aanvragen: het Omgevingsloket online. Er is dan nog maar sprake van één vergunning voor alle activiteiten die de fysieke leefomgeving raken: de omgevingsvergunning. Bedrijven kunnen voordeel halen door een vergunningaanvraag goed voor te bereiden en zoveel mogelijk integraal aan te bieden. Dit proces zal sneller verlopen en kosten besparen. Verder is het de bedoeling een einde te maken aan tegenstrijdige voorschriften door te werken met één vergunning.

De omgevingsvergunning voor burgers en kleine ondernemers
Wie nu van een oude schuur een garage wil maken of een dakkapel wil plaatsen heeft te maken met verschillende vergunningen, zoals een sloop-, bouw- en een inritvergunning. Met elk hun eigen procedures, termijnen en leges. Met de komst van de omgevingsvergunning worden deze vergunningen samengevoegd.


Wij kunnen voor u de omgevingsvergunning aanvragen inclusief de benodigde stukken (tekenwerk etc.).
Neem gerust contact met ons op en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.